شنبه های محرومیت زدایی

شنبه های  محرومیت زدایی
با حضور استاندار آذربایجان‌غربی صورت گرفت: بازدید از حاشیه شهر در راستای پیگیری مشکلات مردم

🔺شنبه های محرومیت زدایی ؛

 

🔹 بازدید میدانی محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی از مناطق حاشیه شهر در راستای محرومیت زدایی و حل مسائل و مشکلات مردم حاشیه شهر

 

🔹 در این بازدید تعدادی از معاونین استاندار و مدیران ستادی استان و مدیدان شرکت های خدمات رسان، استاندار آذربایجان‌غربی را همراهی کردند. 

 

🔹 استاندار آذربایجان‌غربی به جهت اهمیت محرومیت زدایی و توجه به حل مشکلات مناطق محروم و حاشیه شهر ، روزهای شنبه هر هفته را به محرومیت زدایی مناطق محروم استان اختصاص می دهد. 

 

🔹 توجه به محرومیت زدایی از اولویت های مهم نظام اسلامی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این‌موضوع در راس برنامه های دولت مردمی ایران قوی قرار گرفت.

 

🔸 شنبه های محرومیت زدایی و یکشنبه های حمایت از تولید و تحقق شعار سال از ابتکارات محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی است که تاثیر مثبتی در روند حل مشکلات مردم در استان دارد. 

 

📆 21 خرداد 1401

 

@westaz_gov