136 هزار کلاس درس به بخاری های استاندارد نیاز دارند

136 هزار کلاس درس به بخاری های استاندارد نیاز دارند
معاون وزیر آموزش و پرورش اشنویه و رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور 136 هزار کلاس درس به بخاری های استاندارد نیاز دارند

آقای رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور آقای رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور در حاشیه افتتاح مدرسه پروین اعتصامی اشنویه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت امسال ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای استانهای کشور توزیع شد و از مجموع ۳۷۰ هزار کلاس درس سطح کشور که به سیستم بخاری استاندارد نیاز دارند از ابتدای سال تغییرات استاندارد شدن انها شروع شده که در حال حاضر ۱۳۶ هزار کلاس دیگر همچنان به سیستم ایمنی و استاندارد نیاز دارند.. که با اعتبار ردیف استاندارد سازی زمان زیادی میخواهد تا امنیت مدارس تامین شود و جهت جلوگیری از حوادث احتمالی منتظر هستیم سال آینده مجلس شورای اسلامی اعتبارات مناسبی برای این منظور مصوب کند.