هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش اشنویه برگزار شد

هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش  اشنویه برگزار شد
جلسه هشتم شورای آموزش و پرورش
هم اکنون هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش اشنویه در این جلسه موضوعات واگذاری زمین های احداث مدارس ، نحوه تعطیلی مدارس در هنگام برودت هوا و بارش برف و نحوه تجلیل از پذیرفته شدگان کنکور سراسری در رتبه های زیر هزار مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. @oshnaviehadmin