اشتغال برای ۳۲۵۰۰ نفر در صنعت آب کشور

اشتغال برای ۳۲۵۰۰ نفر در صنعت آب کشور
مدیر عامل آبفای کشور در اجرای طرح های توسعه و کارافرینی برای ۳۲۵۰۰ نفر در صنعت آب کشور فرصت شغلی فراهم خواهد شد.
معان وزیر نیرو در اشنویه: ایجاد ۳۲۵۰۰ فرصت شغلی جدید در صنعت آبفای کشور معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور در اشنویه درگفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: تفاهم نامه شرکت ابفای کشور با بانک توسعه تعاون در قالب تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۸ کل کشوربرای اجرای طرح های اشتغال و کارآفرینی صنعت اب به امضا رسید. وی گفت : در قالب این طرح که استان اذربایجانغربی هم از ان بهره مند خواهد شدبمیزان ۱۹۰۰ میلیارد تومان قراردادی مبادله شد. وی افزود: در همه استانها بدین منظور کارگروهی تشکیل و در مجموع با اجرای این طرح ها در کل کشور ۳۲۵۰۰ شغل جدید در این قالب ایجاد و ساماندهی خواهد شد.