مسابقات فوتسال جام سوم خرداد در زمین چمن روستای آغبلاغ با حضور فرماندار، فرمانده سپاه شهرستان ، معاون اجرایی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی، شورای تامین و سرعشیره ایل هرکی و عشایر مرگور ،

مسابقات فوتسال جام سوم خرداد در زمین چمن روستای آغبلاغ با حضور فرماندار، فرمانده سپاه شهرستان ، معاون اجرایی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی، شورای تامین و سرعشیره ایل هرکی و عشایر مرگور ،
اختتامیه این مسابقات بمدت یکماه با حضور 30تیم از روستاهای محال دشتبیل و مرگور برگزار و تیم لاوان دشتبیل فاتح این مسابقات شد. @farmandari_oshnavieh

اختتامیه مسابقات فوتسال جام سوم خرداد در زمین چمن روستای آغبلاغ با حضور فرماندار، فرمانده سپاه شهرستان ، معاون اجرایی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی، شورای تامین و سرعشیره ایل هرکی و عشایر مرگور ، با همت حوزه مقاومت بسیج شهدای آغبلاغ

 این مسابقات بمدت یکماه با حضور 30تیم از روستاهای محال دشتبیل و مرگور برگزار و تیم لاوان دشتبیل فاتح این مسابقات شد.

@farmandari_oshnavieh