جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اشنویه برگزار شد

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اشنویه برگزار شد
کمیته برنامه ریزی
جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اشنویه با هدف بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد. در این جلسه که با حضور فرماندار ترتیب یافت آقای مام عزیزی معاون فرماندار اشنویه و دبیر جلسه در خصوص اهمیت تسریع در اتمام طرح های عمرانی توسط دستگاههای اجرایی شهرستان مطالب مبسوطی بیان و خواستار اهتمام بیشتر ادارات جهت پیگیری اعتبارات. جمع بندی مشکلات و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی شد. در ادامه جلسه مبلغ ۱۱ میلیارد تومان اعتبار طرح های عمرانی شهرستان که برای پروژهای عمرانی دستگاههای اجرایی در سال گذشته اختصاص یافته بود در خصوص اقدامات انجام شده دستگاههای اجرایی و آخرین وضعیت طرحهابحث و بررسی شد و مسئولان در جلسه گزارش های لازم را ارائه دادند. @oshnaviehadmin