برگزاری پنجمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان

برگزاری پنجمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان در خصوص بررسی نحوه واگذاری قطعات زمین های شهرک صنعتی نالوس به متقاضیان احداث واحدهای تولیدی و صنعتی به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری یک شنبه — ۲ آذرماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه