در آیین تجلیل از روابط عمومی ها، فرماندار اشنویه گفت:

در آیین تجلیل از روابط عمومی ها، فرماندار اشنویه گفت:
روابط عمومی ها مغز متفکر و موتور محرک دستگاه های اجرایی هستند و باید به عنوان مراکز رسانه در دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرند.
روابط عمومی ها مغز متفکر و موتور محرک دستگاه های اجرایی هستند و باید به عنوان مراکز رسانه در دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرند . فرماندار اشنویه در آیین تجلیل از روابط عمومی های ادارات این شهرستان ضمن تبریک ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و هفته اطلاع رسانی گفت : روابط عمومی ها مغز متفکر و موتور محرک دستگاه های اداری هستند و از جایگاه ویژه ای برخوردارند. دکتر مام عزیزی در ادامه با بیان اینکه کار روابط عمومی با توجه به سختیها باید با عشق و علاقه انجام شود افزود :  عصر ، عصر ارتباطات است و باید بر روی اطلاع رسانی سریع و صحیح  و ارتباط با رسانه های دیداری ، شنیداری و نوشتاری بسیار توجه شود. وی در ادامه ضمن تقدیر از تلاش و زحمات روابط عمومی ها ، رویه تعامل بیشتر با ادارات، مردم ، رسانه ها، پاسخگو بودن در مقابل مطالبات مردم، اشرافیت به تمام حوزه های اداری و توجه به شاخص های اماری از عملکرد ادارات را مورد تاکید قرار داد. در این جلسه روابط عمومی های ادارات گزارشی از اقدامات انجام یافته حوزه کاری خود را بیان کردند. تجلیل از روابط عمومی ها پایان بخش این مراسم بود. @oshnaviehadmin