برگزاری اولین جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد در سال ۹۹

برگزاری اولین جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد در سال ۹۹
برگزاری اولین جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد در سال ۹۹ جلسه به ریاست فرماندار و با حضور مدیر عامل و اعضای محترم هیات مدیره با دستور کار صدور مجوز فعالیت موسسه خیریه درمانی بیمارستان نبی اکرم اشنویه در راستای کمک به بیماران بی بضاعت و تهیه لوازم پزشکی جهت خدمات رسانی به مردم در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.