برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی اشنویه

برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی اشنویه
فرماندار اشنویه بر تلاش بیشتر نخبگان و فعالین اجتماعی برای کاهش معضلات اجتماعی تاکید کرد.
فرماندار اشنویه بر تلاش بیشتر نخبگان و فعالین اجتماعی برای کاهش معضلات اجتماعی تاکید کرد. آقای خضری در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی اشنویه با تقدیر از اقدامات فعالین اجتماعی و نخبگان و روحانیون و معتمدین و عملکرد اورژانس اجتماعی اشنویه در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی موضوعاتی مانند طلاق. کودک آزاری و همسر آزاری را بعنوان معضلات اجتماعی در برخی خانواده ها تشریح و بر فرهنگ سازی و تلاش بیشتر فعالان اجتماعی برای کاستن این معضلات تاکید کرد. وی با اشاره به مشکلات معیشتی . مسکن و بیکاری جوانان گفت همه باید در این رابطه احساس مسئولیت کنیم . فرماندار اشنویه آموزش و پیشگیری را دو مقوله مهم برای یک جامعه مطلوب عنوان کرد و گفت با امر اموزش و پیشگیری میتوان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد . وی مشکلات اقتصادی را در گسترش معضلات اجتماعی تاثیر گذار دانست و گفت این شهرستان ظرفیتهای خوبی برای توسعه سرمایه گذاری دارد و گفت فرهنگ سازی جذب سرمایه گذار مهم است و باید مردم و مسئولان با همدلی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم سازند در این رییس اداره بهزیستی اشنویه و مسئول اورژانس اجتماعی اشنویه و تعدادی از فعالین و نخبگان و روحانیون مشکلات و پیشنهادات و راهکارهای کاهش معضلات اجتماعی را مطرح کردند.