مشکلات حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان در نشست مدیر کل این حوزه با فرماندار

مشکلات حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان در نشست مدیر کل این حوزه با فرماندار
نشست بررسی طرح های میراث فرهنگی و گردشگری اشنویه با حضور مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان.
نشست بررسی طرح های میراث فرهنگی و گردشگری اشنویه با حضور مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان. در این نشست فرماندار شهرستان ابتدا با اشاره به ظرفیت مناسب گردشگری بر اختصاص اعتبارات خاص برای اجرای طرح های گردشگری در این شهرستان تاکید کرد. وی احداث موزه را بعنوان یکی از خواسته های مردم شهرستان یاداور شد و در بخش دیگر سخنان خود از مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خواست در جهت حفظ میراث فرهنگی و حفاظت از اثار تاریخی و جلوگیری از غارت این آثار گرانبها اهتمام بیشتری داشته باشند. وی همچنین بر ارتقای نمایندگی میراث فرهنگی به اداره و تجهیز امکانات لازم در شهرستان تاکید کرد.