جلسه ستاد راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر شهرستان اشنویه

جلسه ستاد راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر شهرستان اشنویه
جلسه
♦️تشکیل ستاد راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شهرستان اشنویه 🔺️به گزارش مدیر کارگزاری، ستاد راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شهرستان اشنویه با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی ، مسئول امور اقتصادی فرمانداری، مدیران ادارات ذیربط و مدیر کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تشکیل شد. 🔺️آقای مام عزیزی معاون فرماندار شهرستان اشنویه در این جلسه با اشاره به اهمیت و مزیتهایی که در صندوق ارائه میشود و پرداخت دو برابر سهم بیمه شده توسط دولت تاکید نمود که ادارات در اطلاع رسانی دقیق از هیچ کمکی دریغ ننمایند و اظهار داشت: باید تدابیر لازم جهت بیمه نمودن اقشار مختلف مردم اندیشیده شود و در این راستا اجرای طرح بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می تواند بسیار مفید و موثر باشد. 🔺️بخشدار مرکزی نیز با ذکر مزیتهای صندوق بیمه و قول مساعدت همکاری های لازم با این صندوق تا پوشش صددرصدی جامعه هدف، فراهم نمودن زیرساخت های لازم و فرهنگ سازی بین مردم را در جهت اجرای موفق این طرح لازم و ضروری دانست. 🔺️ادارات حاضر نیز هر کدام به اهمیت این موضوع و قول همکاری همه جانبه اشاره نمودند. https://t.me/Atiye_keshavarzan