برگزاری جلسه شورای نامگذاری شهرستان

برگزاری جلسه شورای نامگذاری شهرستان
برگزاری جلسه شورای نامگذاری شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در سالن اجتماعات فرمانداری ۲۴ شهریور ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه