بررسی مشکلات تعاونیها

بررسی مشکلات تعاونیها
در نشستی با حضور فرماندار اشنویه مشکلات تعاونی ها بررسی شد
گردهمایی یکروز کشت پاییزه با حضورمددکاران و کشاورزان پیشرو شهرستان های ارومیه . نقده و اشنویه در اشنویه با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات زراعی و معرفی ارقام جدید کشت پاییزه و استفاده از روشهای نوین مکانیزه در محصولات گندم . جو و کلزا گردهمایی یکروزه کشت پاییزه با حضور مددکاران. کارشناسان و کشاورزان پیشرو شهرستان های ارومیه . نقده و اشنویه در اشنویه برگزار شد. مهندس هناره معاون هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام اینکه در حال حاضر ۲۰۳۴ مددکار ترویجی جهاد کشاورزی در سطح استان مشغول فعالیت های کشاورزی با همکاری محققین و کارشناسان می باشند گفت تاکنون ۵ دوره و گردهمایی برای ۱۷ شهرستان در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات کشاورزی برگزار شده است. در ادامه این گردهمایی محققین و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی اخرین یافته های علمی و پژوهشی را به مددکاران و کشاورزان پیشرو ارائه دادند. @oshnaviehadmin