دیدار و تجلیل از دو جانباز بازنشسته شبکه بهداشت و درمان اشنویه بمناسبت هفته سلامت

دیدار و تجلیل از دو جانباز بازنشسته شبکه بهداشت و درمان اشنویه بمناسبت هفته سلامت
تصویر