تأمین قیر یارانه ای برای شهرستان اشنویه ضروری است

تأمین قیر یارانه ای برای شهرستان اشنویه ضروری است
جلسه هماهنگی تامین قیر یارانه ای جهت آسفالت معابر روستاهای شهرستان به ریاست فرماندار اشنویه

جلسه هماهنگی تامین قیر یارانه ای جهت آسفالت معابر روستاهای شهرستان به ریاست فرماندار اشنویه و با حضور بخشداران مرکزی و نالوس ادارات ذیربط در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه سیدعلی ترابی فرماندار اشنویه عنوان کرد: خدمت به مردم و کسب رضایت آنها اولویت همه ماست و در این راه می بایست منافع عمومی را بر هر چیزی ارجح بدانیم.

ترابی ادامه داد: اعتبارات دهیاری ها محدود است و نیاز است به منظور توسعه شهرستان، ادارات متولی پای کار بیایند تا بتوانیم برای آسفالت روستاها با کمترین اعتبار ممکن اقدام کنیم. در پایان بر همکاری دستگاهها در تامین اعتبار قیر یارانه ای به روستاها جهت آسفالت معابر روستایی تاکید گردید.