جلسه انجمن کتابخانه عمومی اشنویه

جلسه انجمن کتابخانه عمومی اشنویه
فرماندار اشنویه سال گذشته مردم اشنویه ۱۰۰۰ جلد کتاب به کتابخانه های عمومی این شار اهدا کرده اند.
جلسه انجمن کتابخانه عمومی اشنویه سال گذشته مردم اشنویه ۱۰۰۰ جلد کتاب به کتابخانه های عمومی اشنویه اهدا کرده اند. خضری فرماندار اشنویه در جلسه انجمن کتابخانه عمومی این شهرستان گفت مردم اشنویه این تعداد کتاب را در زمینه های مختلف علمی.تاریخی و ادبی و... به دو کتابخانه عمومی این شهر اهدا کرده اند. وی افزود کتابخانه سیار کانون پرکرش فکری کودکان و نوجوانان اشنویه نیز در اکثر روستاهای شهرستان مستقر و فعالیت خوبی در راستای فرهنگ سازی مطالعه و اهدای کتاب در دوسال گذشته داشته است. وی گفت از همه ظرفیت ها و امکانات باید برای توسعه فرهنگ کتابخوانی استفاده شود. خضری رییس کتابخانه عمومی اشنویه هم در این جلسه گفت در دو کتابخانه موجود در اشنویه در حال حاضر ۴۰هزار جلد کتاب موجود و ۱۷۰۰ نفر هم عضو این کتابخانه ها هستند. وی کمبود فضای کتابخانه و منابع کتب زبان کردی را از نیازهای کتابخانه عمومی عنوان کرد. در این جلسه اعضای انجمن راهکارهای تقویت و گسترش فرهنگ کتابخوانی را مطرح کردند. @oshnaviehadmin