مصاحبه با رییس اداره منابع طبیعی اشنویه

مصاحبه
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشنویه اعلام کرد از ابتدای سال ٩٧ تاکنون بیش از ١٦ هکتار اراضی ملی شهرستان اشنویه در اجرای تبصره ١ ماده ٥٥ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که توسط سودجویان تخریب و تصرف شده بود آزاد و به عرصه های طبیعی بازگشت. چترآذر افزود که ارزش ریالی اراضی آزاد شده بیش از ١١ میلیارد ریال میباشد که رفع تصرف اراضی مزبور در ١٢ پلاک شهرستان صورت پذیرفته است. مصطفی چترآذر افزود شهرستان اشنویه با بیش از ١٠٠ هزار هکتار اراضی ملى پهنه وسیعی برای حفاظت و صیانت دارد و از آنجا که منابع طبیعی متعلق به همه آحاد مردم و همچنین آیندگان است، حفاظت از این ثروت خدادادى نیازمند همکاری همه جانبه تمام دستگاه ها و مسئولان را میطلبد و این اداره عزم جدی جهت برخورد با سود جویان و زمین خواران دارد. وی اعلام کرد شماره ١٥٠٤ تلفن إمداد جنگل ومرتع بصورت شبانه روز در خدمت همشهریان عزیز جهت همکاری و ارائه گزارشات میباشد. @oshnaviehadmin