برگزاری دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان

برگزاری دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان
برگزاری دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ذیربط با دستور کار بررسی وضعیت ارزیابی زیست محیطی سایت جدید پسماند، در محل سالن اجتماعات فرمانداری ۱۲ شهریور ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه