برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وظایف و اختیارات دهیاران و شوراهای اسلامی در شهرستان اشنویه

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وظایف و اختیارات دهیاران و شوراهای اسلامی در شهرستان اشنویه
۲۶۰ نفر از شوراهای اسلامی و دهیاران اشنویه با وظایف و اختیارات خود در یک دوره یک روزه توسط کارشناسان استانداریآشنا شدند.

اسعد خضری در مراسم افتتاح دوره آموزشی آشنایی با وظایف و اختیارات دهیاران و شوراهای اسلامی اشنویه با تشریح اهمیت دوره های آموزشی در بالا بردن سطح آگاهی و پیشرفت امورات و وظایف آنها برتوسعه و تقویت این دوره ها تاکید کرد. وی همچنین مشارکت دهیاران و شوراهای اسلامی در جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و فرهنگ سازی بیمه روستاییان و عشایر را توسط دهیاران و شوراهای اسلامی مورد تاکید قرار داد.