برگزاری جلسه غرفه داران میدان میوه و تره بار با فرماندار اشنویه با حضور مسئولان ادارات، شورا و مسئولان شهرداری

برگزاری جلسه غرفه داران میدان میوه و تره بار با فرماندار اشنویه با حضور مسئولان ادارات، شورا و مسئولان شهرداری
برگزاری جلسه غرفه داران میدان میوه و تره بار با فرماندار اشنویه با حضور مسئولان ادارات، شورا و مسئولان شهرداری

در این جلسه که در فرمانداری اشنویه برگزار شد،فرماندار اشنویه گفت: توجه به ظرفیت و پتانسیلهای شهر و اهداف دراز مدت ضروری است و امیدواریم از سوی شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مام عزیزی افزود: ایجاد میدان میوه و تره بار در این شهرستان در مراحل نهایی قرار دارد و سبب حل مشکلات غرفه داران و سبب بهبود وضعیت شهرستان قرار می گیرد.

وی گفت: در حال حاضر اکثر هتل ها و مسافرت خانه ها و مراکز تفریحی و گردشگری  و...به بخش خصوصی واگذار شده و فرمانداری با تمام توان از تمامی سرمایه گذاران دعوت میکند و ارایه زمین و تسهیلات به سرمایه گذاران صورت می گیرد.

وی افزود: مطالبه گری اصل اساسی است و نقد منصفانه نیز مورد تاکید است و امیدواریم با همکاری مشکلات شهر رفع شود

 مشکلات مربوط به تره بار شامل سرویس بهداشتی، عدم نصب تابلو، افزایش نرخ کرایه ها، نبود مهمانسرا و .. نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

نحوه ی مزایده و مناقصه غرفه ها، نحوه ی نرخ اجاره و ارایه راهکارها جهت رفع مشکلات کنونی از اهم موضوعات مطروحه بود.