غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مناسبت هفته بسیج

غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مناسبت هفته بسیج
غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مناسبت هفته بسیج به گزارش روابط عمومی فرمانداری روز پنج شنبه ۶ آذر ماه ۹۹ غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا و با حضور فرماندار ،اعضای محترم شورای تامین و مسئولین ادارات انجام پذیرفت. روابط عمومی فرمانداری اشنویه