برگزاری مراسم محفل انس با قرآن کریم و یادواره شهدا

برگزاری مراسم محفل انس با قرآن کریم و یادواره شهدا
مراسم سوم خرداد

تصویر