جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان اشنویه

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان اشنویه
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان اشنویه به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید. ۲۵ مردادماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه