فرماندار اشنویه گفت ۳۰۰نفر عوامل امدادی. راهداری و اجرایی در ستاد خدمات سفر شهرستان اشنویه مشارکت دارند

فرماندار اشنویه گفت ۳۰۰نفر عوامل امدادی. راهداری و اجرایی در ستاد خدمات سفر شهرستان اشنویه مشارکت دارند
جلسه برنامه ریزی ستاد تسهیلات نوروزی برگزار شد.

در این جلسه فرماندار اشنویه با تبریک فرارسیدن نوروز از همه دستگاههای متولی خواست شرایط مناسب استقبال شایسته و خدمات مطلوب به مسافرین نوروزی را فراهم سازند

وی با اعلام اینکه ۳۰۰ نفر در ایام تعطیلات نوروزی در این شهرستان در طرح نوروزی اعم از عوامل امدادی. راهداری و اجرایی مشارکت دارند گفت اکیپهای راهنمای مسافرین. پایانه. نظارت بر غذاخوریها . امادگی محل های اسکان . آمادگی ادارات خدمات رسان. وارائه لیست کشیکهای نوروزی ادارات و.. مواردیست که دستگاههای اجرایی باید مورد توجه قراردهند.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.