توزیع ۱۰ تن گوشت منجمد قرمز

توزیع ۱۰ تن گوشت منجمد قرمز
در راستای طرح تنظیم بازار ۱۰ تن گوشت منجمد قرمز در اشنویه توزیع شد
رییس تعاون روستایی اشنویه از توزیع ۱۰تن گوشت منجمد قرمز در این شهرستان خبر داد. آقای سید اسماعیل سید محمودیان گفت در راستای طرح تنظیم بازار ۱۰ تن گوشت منجمد قرمز با قیمت ۲۹۵۰۰ تومان در بین شهروندان در مدت ۶ روز توزیع شده است . وی گفت ۶تن دیگر هم خریداری شده و در روزهای آتی توزیع خواهد شد.