《 هفته پژوهش و فناوری گرامی باد 》

《 هفته پژوهش و فناوری گرامی باد 》
《 هفته پژوهش و فناوری گرامی باد 》

بی شک تحقیق” و “پژوهش”، نبض تپنده تولید و خودکفایی محسوب می شود و در مسیر تحقق شعار جهش تولید، ارتقای اقتصاد ملی و توسعه همه جانبه میهن اسلامی ، توجه ویژه به مقوله پژوهش، بسیار ضروری است.

به یاری خداوند متعال، امروز ایران اسلامی با اتکا به پیشرفت‌های علمی مبتنی بر کار پژوهشی متخصصان ، دانشمندان و دانش پژوهان جوان و متعهد خود توانسته است تا در عرصه های متعدد به الگویی مناسب در بین کشورهای منطقه و جهان اسلام در زمینه پـژوهش و تحقیق تبدیل شود که ترور دانشمندان و پژوهشگران این مرز و بوم، توسط دشمنان زبون، گواهی بر موفقیت های پژوهشی میهن اسلامی است.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه