💢 چهارمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان و جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان

💢 چهارمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان و جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان
به ریاست سید علی ترابی فرماندار اشنویه و با حضور سایر اعضاء ذیربط کار گروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

🔹 چهارمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان:

سید علی ترابی در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال با اشاره به اهمیت ونقش بانکها در توسعه شهرستان اظهار داشت: با توجه به نیاز شهرستان اشنویه به توسعه، نقش بانکها وتاثیر گذاری آنها بر روی توسعه شهرستان به ویژه بخشهای مختلف کشاورزی ، صنعت و... بسیار زیاد می باشد و می توان گفت توسعه شهرستان بدون همکاری و تعامل بانکها امکانپذیر نیست.

وی در ادامه با اشاره به لزوم نظارت بیشتر بر اعطای تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان افزود: نهادینه کردن فرهنگ توزیع اعتبارات و نظارت بر اعطای تسهیلات اعطایی در بحث اشتغالزایی هم باعث جلوگیری از موازی کاری در بحث اعطای تسهیلات اشتغالزایی می گردد و هم می تواند در کاهش نرخ بیکاری شهرستان بسیار موثر باشد.

🔹جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان:

سید علی ترابی در نشست کارگروه رفع موانع هدف از تشکیل این کارگروه را رفع مشکلات پیش روی صاحبان صنایع و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دانست و اظهار کرد: به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان تشکیل می‌شود.

وی افزود: حوزه اشتغال در شهرستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش می‌کنیم همه ظرفیت‌ها را برای حفظ و افزایش اشتغال و تولید در راستای تسهیل و رفع موانع و قابلیت‌ها و مزیت نسبی منطقه فعال کنیم. فرماندار در این جلسه با تاکید بر تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواستار اهتمام ویژه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان شد.

🔖 یکشنبه — 29 آبان 1401