بازدید از سردخانه و شرکت خوشه طلای اشنویه طی سفر معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی

بازدید دکتر امید گیلان پور معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار های کشاورزی  وزارت جهاد کشاورزی با همراهی حاج علی زنجانی نماینده محترم اشنویه، نقده، نالوس و محمدیار در مجلس شورای اسلامی و دکتر مام عزیزی فرماندار اشنویه از سردخانه های سیب و شرکت خوشه طلا در شهرک صنعتی اشنویه جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات کشاورزان در راستای صادرات سیب