چهلم شهدای حادثه تروریستی برگزار شد.

چهلم شهدای حادثه تروریستی برگزار شد.
بمناسبت چهلم شهید معظم حاج قاسم سلیمانی مراسم باشکوهی در اشنویه در مسجد شهرک برگزار شد.
تصویر