بازدید فرماندار از نانوایی‌های روستاهای بخش نالوس

بازدید فرماندار از نانوایی‌های روستاهای بخش نالوس
بازدید امروز فرماندار از نانوایی ها

فرماندار اشنویه ، صبح امروز به صورت سرزده از تعدادی از نانوایی‌های روستایی بازدید کرد.

 

 سید علی ترابی در این بازدید از تعدادی از نانوایی‌های روستاهای بخش نالوس بازدید کرد و از نزدیک با نانوایان و مردم گفت‌وگو کرد.  

وی در این بازدید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه پخت، عرضه نان مناسب و بهداشت نانوایی ها از سوی دستگاه های ذی ربط تاکید کرد و گفت: بایستی بصورت مستمر بر چگونگی ارائه خدمات توسط نانوایی ها در شهرستان از طرف دستگاههای ذیربط نظارت شود.

وی گفت ، هیچ مشکلی از بابت کمبود آرد و نان در شهرستان وجود ندارد و نیازی به تشکیل صف های طولانی در نانوایی ها نیست و مردم اصلا نگران نباشند .

بر اساس دستور فرماندارشهرستان، 6نانوایی سطح شهر اشنویه موظف شده اند که بیش از ساعت کاری همیشگی خود در شیفت بعد از ظهر به پخت نان اقدام کنند.

 

@farmandari_oshnavieh