کلنگ زنی سه طرح سلامت در اشنویه

کلنگ زنی سه طرح سلامت در اشنویه
آیین کلنگ زنی
کلنگ زنی احداث ۳ طرح جدید در حوزه سلامت و بهداشت با حضور دکتر آقازاده رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان،نماینده نقده و اشنویه،فرماندار و جمعی از مردم و مسئولان شهرستان با اعتبار ۳میلیارد تومان شامل مرکز سلامت ۲ شهری. دو واحد پانسیون پزشکان و آزمایشگاه مرکز بهداشت @oshnaviehadmin