دیدار و سرکشی خانواده های معظم شهدا بمناسبت دهه فجر

دیدار و سرکشی خانواده های معظم شهدا بمناسبت دهه فجر
دیدار

تصویر