جلسه برنامه ریزی ساماندهی ورودی های اشنویه

جلسه برنامه ریزی ساماندهی  ورودی های اشنویه
برگزاری جلسه با ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری در خصوص برنامه ریزی و هماهنگی عملیات عمرانی احداث و توسعه بلوار پیرانشهر از امیرآباد تا روستای پوش آباد، از محدوده شهر تا سه راه روستای شیخ عثمان و ادامه بلوار نلیوان تا سه راهی روستای نلیوان در سالن اجتماعات فرمانداری مورخ ۹۹/۰۳/۰۷