جلسه کارگروه اشتعال

جلسه کارگروه اشتعال
جلسه کارگروه اشتغال به ریاست فرماندار شهرستان در این جلسه ۱۲ طرح بررسی و برای پرداخت تسهیلات به بانک ها معرفی شدند.
جلسه کارگروه اشتغال به ریاست فرماندار شهرستان در این جلسه ۱۲ طرح بررسی و برای پرداخت تسهیلات به بانک ها معرفی شدند. اسعد خضری فرماندار شهرستان اشنویه در این جلسه بر اهتمام بانک ها برای پرداخت به موقع تسهیلات و پرهیز از هرگونه تشریفات زاید تاکید کرد . @oshnaviehadmin