7 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در اشنویه توزیع و غرس خواهد شد

7 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در اشنویه توزیع و غرس خواهد شد
در هفته منابع طبیعی در اشنویه ۷ هزار اصله توزیع و غرس خواهد شد.

فرماندار شهرستان اشنویه در جلسه برنامه ریزی و تشکیل ستاد بزرگداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به ایات الهی و احادیث نبوی و تاکید مقام معظم رهبری که فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود اهمیت حفظ منابع طبیعی را بیان  و  از مردم و تشکلها و سازمان های مردم نهاد و دستگاههای متولی خواست برای حفظ و صیانت عرصه های طبیعی همکاری کنند.

آقای خضری همچنین گفت در هفته منابع طبیعی در این شهرستان ۷هزار اصله نهال در مساجد. مدارس. سطح شهر و روستاها با همکاری و مشارکت مردم توزیع و غرس خواهد شد.

در ادامه این جلسه برنامه های هفته منابع طبیعی و روز درختکاری  در شهرستان مطرح و مصوب شدند.