انقلاب اسلامی ایران نقطه امید مستضعفین جهان است و در دل مستکبران بیم و هراس انداخته است.

انقلاب اسلامی ایران نقطه امید   مستضعفین جهان  است و در دل  مستکبران بیم و هراس انداخته است.
انقلاب اسلامی ایران نقطه امید مستضعفین جهان است و در دل مستکبران بیم و هراس انداخته است.
انقلاب اسلامی ایران نقطه امید مستضعفین جهان است و در دل مستکبران بیم و هراس انداخته است. آقای مام عزیزی معاون فرماندار اشنویه در جلسه شورای ورزش اشنویه که با هدف غنی سازی برنامه های ورزشی در بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد گفت. هدف اساسی استکبار جهانی تضعیف نظام اسلامیست اما انقلاب اسلامی همواره با اقتدار و پیشرفت راه خود را ادامه و امروز نقطه امید مستضعفین جهان است و دشمنان از عظمت آن هراس دارند وی افزود بزرگداشت چله انقلاب و تبیین دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی و ارائه کارنامه عملکرد دستگاههای اجرایی شهرستان باید بصورت شایسته تدوین و به مردم اطلاع رسانی شود. وی گفت در امر ورزش برنامه های مناسب با هدف ترویج نشاط و سلامتی باید در شهر و رروستاها برنامه ریزی شده و همه دستگاههای متولی در این رابطه همکاری کنند. در این جلسه اعضای شورای ورزش و تعدادی از مسئولان هیاتهای ورزشی پیشنهادات خود را مطرح و مقرر شد برنامه های پیشنهادی کارکروه ورزش جمع بندی ودر ستاد شهرستانی مطرح شوند.