تشکیل جلسه ستاد امر بمعروف و نهی از منکر شهرستان اشنویه

تشکیل جلسه ستاد امر بمعروف و نهی از منکر شهرستان اشنویه
تاکید فرماندار و امام جمعه اشنویه بر فرهنگ سازی احیای فریضه امر بمعروف و نهی از منکر در جامعه
جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اشنویه. برنامه های سال ۹۸ حوزه امر بمعروف و نهی از منکر اشنویه ابلاغ شد. در جلسه ای با حضور اعضای ستادی امر بمعروف و نهی از منکر که در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد حاج ماموستا خاتمی امام جمعه اشنویه و آقای خضری فرماندار شهرستان و اعضای شورای تامین شهرستان با تشریح اهمیت احیای فریضه امر بمعروف و نهی از منکر در جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی و فساد اداری و اخلاقی در جامعه بر اجرای این برنامه توسط دستگاههای اجرایی شهرستان در طول سال تاکید کردند. در این جلسه همچنین از نیروی انتظامی و دبیر ستاد بلحاظ اقدامات مناسب در این حوزه قدردانی شد. @oshnaviehadmin