پلمپ ۳ نمایشگاه اتومبیل و تذکر و جمع آوری یک عروسی توسط بازرسان کرونا در اشنویه

پلمپ ۳ نمایشگاه اتومبیل و تذکر و جمع آوری یک عروسی توسط بازرسان کرونا در اشنویه
پلمپ ۳ نمایشگاه اتومبیل و تذکر و جمع آوری یک عروسی توسط بازرسان کرونا در اشنویه

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه طی بازرسی های مستمر بازرسان ستاد شهرستانی مقابله با کرونا امروز پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ۳ نمایشگاه اتومبیل در اشنویه  پلمپ و یک عروسی در یکی از روستاها تذکر و جمع آوری گردید.

بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا ملی، استانی و شهرستانی، تاکید بر تعطیلی گروه های شغلی ۲،۳،۴ در راستای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در صورت عدم اجرای دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا با متخلفین برخورد و مکان ها پلمپ خواهند شد.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه