هشتمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان

هشتمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان

به ریاست سید علی ترابی فرماندار اشنویه و با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و سایر اعضا کارگروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

سید علی ترابی فرماندار اشنویه با اهمیت خواندن حوزه جوانان گفت: مسئولین شهرستان با برنامه ریزی و راهکارهای مناسب روند ازدواج، اشتغال و کارآفرینی را تسهیل بخشیده و در اعطای تسهیلات تبره 16 جهت رفع مشکلات معیشتی و اشتغال زایی با هماهنگی و همدلی جهت به سرانجام رسیدن مطلوب، اهتمام جدی داشته باسند.

🔖 شنبه — 13 اسفند 1401