جلسه برنامه ریزی هفته منابع طبیعی برگزار شد.

جلسه برنامه ریزی هفته منابع طبیعی برگزار شد.
۶ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در اشنویه غرس و توزیع خواهد شد.
. جلسه برنامه ریزی هفته منابع طبیعی و آبخیزداری ♦️در این جلسه چترآذر رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشنویه گفت در طول این هفته بیش لز ۶هزار انواع نهال در سطح شهرستان توزیع و غرس خواهد شد. وی همچنین برنامه های روز درختکاری و سایر ایام این هفته را تشریح کرد. ♦️دکتر مام عزیزی فرماندار اشنویه دراین جلسه با تقدیر از حضور پرشور مردم شهرستان در انتخابات ۲ اسفند و تشکراز همه دست اندرکاران انتخابات ، هیات های اجرایی، نظارت، بازرسی ، نیروهای نظامی ، امنیتی و انتظامی و اعضای شعب و همچنین تبریک روز مهندس سالروز تشکیل کمیته امداد ، ولادت امام علی ع و روز پدر ، روز شهید و هفته منابع طبیعی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی بر حفاظت و صیانت از عرصه های خدادای با همکاری مردم تاکید کرد. ♦️مقرر شد برنامه های این هفته توسط دبیر ستاد، هفته منابع طبیعی جمع بندی و به ادارات ارسال شود. @oshnaviehadmin