برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن شهرستان

برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن شهرستان
برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط کار گروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری دستور کار جلسه: 🔹 بررسی مشکلات، راهکارها و روند جذب اعتبارات سال ۹۹ از محل طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی روابط عمومی فرمانداری اشنویه چهارشنبه — ۳دی ماه ۹۹