افتتاح ۱۲ طرح کشاورزی بمناسبت هفته جهاد کشاورزی

افتتاح ۱۲ طرح کشاورزی بمناسبت هفته جهاد کشاورزی
افتتاح
بمناسبت هفته جهاد کشاورزی و بطور همزمان با حضور فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان اشنویه بهره برداری از ۱۲ طرح آبیاری تحت فشار و پروار بندی و گاو شیری در چندین روستا آغاز شد. برای اجرای این طرح ها در مجموع ۲۳ میلیارد ریال اعتبار دولتی با مشارکت بخش خصوصی هزینه شده است. با اجرای این طرح ها در مجموع ۳۱۶ هکتار تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت و برای ۸۲ نفر هم فرصت شغلی ایجاد شده است. @oshnaviehadmin