اشنویه یکی از شهرهای قدیمی استان آذربایجان غربی است . از نظر تاریخی سابقه این ناحیه به قبل از مادها می رسد . اقوامی چون آشوریها ، اورارتوها ، مادها ، لولوبیان و هوریان در این منطقه سکونت داشته اند . در ارتفاعات کیله شین در جنوب غربی اشنویه سنگی به ارتفاع 170 سانتیمتر کشف شده که به دو زبان آشوری و اورارتویی نگاشته و متعلق به قرن هشتم پیش از میلاد است و در حال حاضر از این سنگ در موزه ارومیه نگهداری می شود . این شهرستان دارای تپه های باستانی متعددی است که تا پایان سال 1385 تعداد 28 اثر از آنان جزو آثار ملی به ثبت رسیده است .