فرماندار اشنویه اجرای طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی گامی مهم در جهت پیشبرد طرح جامع بهسازی و سازمان‌دهی مساکن روستایی، ساماندهی و ایجاد امکانات رفاهی و اجرای دیگرطرح‌های عمرانی است.
اسعد خضری در جلسه توجیهی این طرح گفت: جمع‌آوری اطلاعات دقیق در زمینه امکانات عمومی، امکانات عمرانی، ویژگی‌های سکونتی و بهداشتی، برنامه‌ریزی برای پیشبرد طرح جامع بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بهبود و ساماندهی امکانات رفاهی و معیشت روستانشینان، برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های اجرایی جهت توسعه و عمران مناطق روستایی از اهداف این طرح است.
وی بر همکاری دستگاههای متولی. دهیاران و شوراهای اسلامی برای استخراج آمار دقیق و صحیح در این شهرستان تاکید کرد.
طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از ۲۱ مهر لغایت ۲۱ آبان در سراسر کشور اجرا میشود.