افتتاح پارکینگ امین در اشنویه با اعبار ۳۰۰ میلیون تومان بمناسبت هفته نیروی انتظامی
این پارکینگ ظرفیت پارک ۴۰۰ خودرو در شبانه روز را دارد