مراسمات گرامیداشت روز دهیار در فرمانداری و بخشداری نالوس برگزار شد
در این نشستها فرماندار شهرستان اشنویه با تبریک روز دهیاریها و شهرداریها از نقش شهرداریها و دهیاریها در توسعه عمران و آبادانی تقدیر کرد
وی بر توجه دهیاران به سرمایه گذاری در روستاها و ایجاد اشتغال و تولید تاکید کرد
یوسفی بخشدار مرکزی و مام عزیزی معاون فرماندار اشنویه و سرپرست بخشداری نالوس هم در این مراسمات اقدامات و آخرین وضعیت روستاها را تشریح کردند
در این مراسمات از کلیه دهیاران تجلیل شد