فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت هفته منابع طبیعی و فرارسیدن روز بزرگداشت شهدا

مزار شهدا

تصویر