برگزاری جلسه مدیران مدارس در راستای گواهی اعتبار بخشی سلامت به مدارس مقطع متوسطه

برگزاری جلسه مدیران مدارس در راستای گواهی اعتبار بخشی سلامت به مدارس به ریاست فرماندار محترم ، مسئولین ادارات ذیربط و مدیران مقطع متوسطه در محل سالن اجتماعات فرمانداری پنج شنبه __ ۱۰ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه