اختتامیه مسابقات جام فجر

مراسم اختتامیه مسابقات جام دهه فجر برگزار شد
تصویر